Danmarksgade 59  |  9900 Frederikshavn  |  98 42 39 70  |  kontakt@itand.dk
ÅBNINGSTIDER
   Mandag 8.30 - 17.00
   Tirsdag 8.30 - 17.00
   Onsdag 8.30 - 17.00
   Torsdag 8.30 - 17.00
   Fredag 8.30 - 16.00


- vi hjælper smilet frem...
SYGESIKRINGSTILSKUD
ER DU UNDER 18 ÅR ?
FASTE PRISER
FRIE PRISER

BETALINGSBETINGELSER
Efter afsluttet behandling
Hvis ikke du har aftalt andet med os, forventer vi KONTANT betaling efter hver behandling.
Vi tager også imod betaling med Dankort, men ikke med andre betalingskort.
Hvis vi giver dig mulighed for at betale på giro-kort, forventer vi naturligvis, at du overholder betalingsfristen på 14 dage.  Ellers pålægges regningen et gebyr til dækning af vores ekstra administration og omkostninger ved en for sent betalt regning.

Klinikken driver ikke bank- eller kreditvirksomhed - det lader vi andre om...!

Aconto-betaling
Ved større behandlinger kan der blive tale om, at vi afkræver aconto-betalinger, før behandlingen påbegyndes, eller før den er afsluttet.

Afdragsordning
Er regningsbeløbet større end kr. 1500, kan afdragsordning efter nærmere aftale med klinikken tilbydes til vores faste kunder.
Det er en betingelse, at du underskriver en skyldnererklæring.
Vi pålægger et gebyr pr. rate, og afdragsperioden skal være afsluttet
senest 3 måneder efter, at regningen er udfærdiget.

Rykker
Ved for sen indbetaling vil regningen blive tilskrevet rykkergebyr.

Incasso
Hvis vi mod forventning ikke modtager betalingen for den udførte behandling incl. eventuelle rate- og rykkergebyrer, overdrages fordringen til incassofirma.
Det vil yderligere øge dit skyldige beløb, og beløbet kan herefter kun betales med indfriende virkning til incassofirmaet.
Betalingsbetingelser
BEHANDLINGSOVERSLAG
SYGEFORSIKRINGEN DANMARK
Dankort